Informacje o ADOS - 2

Informacje o Ados - 2

ADOS-2 to wystandaryzowany protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest najwyżej cenionym narzędziem diagnostycznym, umożliwiającym rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie przy użyciu ADOS-2 trwa ok. 40-60 minut i jest prowadzone za pomocą jednego, wybranego modułu. System modułów umożliwia dopasowanie protokołu do wieku i rozwoju badanej osoby. ADOS-2 umożliwia badanie dzieci od 12 miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych. Każdy protokół zawiera szczegółową listę prób, które należy przeprowadzić, a następnie odpowiednio zinterpretować. Umożliwiają one obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań. Osoba przeprowadzająca badanie, zgodnie z protokołem ADOS-2, precyzyjnie określa zachowanie badanej osoby, m.in. częstotliwość i jakość inicjowanych kontaktów społecznych. Rzetelność polskiej wersji ADOS-2 oceniana na podstawie zgodności ocen sędziów i zgodności wewnętrznej została uznana za wysoką i bardzo wysoką (zależnie od modułu) a stabilność wyników w czasie jest bardzo wysoka.

ADOS-2 pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Jest też rekomendowany do badań naukowych.

ADOS-2 Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii:

 1. Język i komunikacja.
 2. Wzajemność w interakcjach społecznych.
 3. Zabawa/Wyobraźnia.
 4. Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania.
 5. Inne zachowania odbiegające od normy.

Badania prowadzone w ramach polskiej standaryzacji.

Zastosowanie i odbiorcy ADOS-2

ADOS-2 pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Jest też rekomendowany do badań naukowych.

Wykonujemy diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Minimalny wiek dziecka to 12 miesiąc życia (oraz wymagane opanowanie samodzielnego chodu). Nie ma górnej granicy wieku diagnozowanych pacjentów. Diagnoza metodą ADOS-2 dotyczyć może również osób już zdiagnozowanych, oceny postępów w rozwoju itp.

Przebieg badania ADOS-2

Na wszystkie spotkania ze specjalistami zapraszamy rodziców wraz z dzieckiem. Ważne, by do spotkania przygotować się: posiadać informacje dotyczące porodu, rozwoju dziecka, posiadać wszelką dotychczasową dokumentację medyczną (do wglądu). Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu jest złożona i oparta o szereg badań, obserwacji, wywiadów klinicznych.

Całość badania składa się z:

 1. Wizyty u psychiatry dziecięcego (rodzice razem z dzieckiem) – czas trwania 40 min.
 2. Dwóch wizyt u psychologa – diagnosty dziecięcego (rodzice razem z dzieckiem) – czas trwania 2 x 60 min.
 3. Wizyty diagnostycznej z zastosowaniem protokołu ADOS-2 (rodzice razem z dzieckiem) – badanie prowadzone jest jednocześnie przez dwóch specjalistów: specjaliste psychiatrę oraz psychologa dziecięcego – czas trwania 60-120 min.
 4. Przygotowanie opinii przez zespół specjalistów DCP (psychiatra dziecięcy, psycholog – diagnosta dziecięcy).
 5. Wizyta u psychiatry dziecięcego (rodzice razem z dzieckiem) – przekazanie i omówienie wyników badania, wydanie opinii, zaświadczenia lekarskiego z diagnozą, omówienie zaleceń terapeutycznych – czas trwania 40 min.

Uwaga:

 1. W sytuacjach szczególnych proces diagnostyczny może wymagać większej ilości spotkań.
 2. W przypadku małych pacjentów szczególną uwagę zwracamy na dostosowanie czasu wizyty do trybu dnia dziecka, dbamy by na wizytach diagnostycznych dziecko miało szczególne poczucie bezpieczeństwa, czuło się komfortowo, było w „dobrej formie” (wyspane, zdrowe, najedzone itp).