Happy kid playing with wooden toy airplane and Teddy bear in bedroom

ICD-11

Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła niedawno projekt nowej, jedenastej wersji swojej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD). ICD-11 zostanie przyjęta na Światowym Zgromadzeniu w przyszłym roku i będzie oficjalnie stosowana od stycznia 2022. Zmiana przyniesie pewną rewolucję w zakresie diagnozy autyzmu i wszystkich zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym dotyczącą diagnozy zespołu Aspergera.

Co dokładnie zmieni się w diagnozowaniu dzieci?

Autyzm to wciąż trudny i niezbadany do końca temat, nawet dla specjalistów. Już sama diagnoza autyzmu od lat budzi wiele kontrowersji. Jedną z nich jest związek autyzmu z diagnozą zespołu Aspergera. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) nowej klasyfikacji chorób i zaburzeń, która ma uporządkować wiedzę.

Nowa klasyfikacja chorób ICD-11, którą wprowadza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma zastąpić dotychczasową ICD-10. Zmienia się kody w diagnozie, a zespół Aspergera zniknie zupełnie z listy jednostek chorobowych.

Nie spowoduje ona, że autyzm przestanie istnieć lub że zmieni się profil objawów u dziecka. Co zatem da ICD-11? Na miejsce zespół Aspergera i autyzm, wprowadzone zostanie “zaburzenie ze spektrum autyzmu”. Autyzm i zespół Aspergera w nowej klasyfikacji przyjmuje następujące symbole:
6A02 Zaburzenia ze spektrum autyzmu
6A02.0 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z łagodnym upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka
6A02.1 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z łagodnym upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka
6A02.2 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z upośledzonym językiem funkcjonalnym
6A02.3 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z upośledzonym językiem funkcjonalnym
6A02.4 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z brakiem języka funkcjonalnego
6A02.5 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z brakiem języka funkcjonalnego
6A02.6 Inne zaburzenia ze spektrum autyzmu
6A02.7 Zaburzenie ze spektrum autyzmu, nieokreślone

Nowa nomenklatura może początkowo przysporzyć sporo zamieszania i spowodować trudności w orzecznictwie o niepełnosprawności. Jeśli psychiatra będzie stosował zgodnie z obowiązującymi go regulacjami nową klasyfikację lub choćby jednocześnie starą i nową, to dojdzie do dużego zamieszania.

Co może zrobić rodzic, aby uchronić się przed błędem?

Warto pamiętać, aby poprosić psychiatrę o wpisanie na zaświadczeniu lekarskim kodów z ICD-10 (starej klasyfikacji) niezależnie od tego czy wpisał już nowe kody.

Podziel się

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email